חדשות ופעילויות


 
 

המטה למאבק בגזענות מזמין אתכם/ן ארגונים ואנשים פרטיים להצטרף לפעילות

 

 

דף ראשי - דוח הגזענות- דוח הגזענות 2012

הקדמה

פרסום ראשון : 20/03/2012   עדכון אחרון:   20/03/2012


דו"ח הגזענות[1] השנתי מתעד את ביטויי הגזענות כלפי קבוצות שונות בישראל ובייחוד כלפי הציבור הערבי, שהנו הנפגע העיקרי ממנה. בשנים שעברו ייחד הדו"ח פרקים נפרדים לגזענות כלפי הציבור הערבי ו לגזענות כלפי קבוצות אתניות שונות: המזרחים, האתיופים ודוברי הרוסית בארץ. פרק נפרד התייחס לגזענות כלפי פליטים ומהגרי עבודה.
במהלך העבודה והכנת הדו"חות בשנים שעברו הבחנו כי גזענים או גזענות בתחומים מסוימים הנה מנת חלקם של קבוצות וקהילות קבועות, בראש ובראשונה הציבור הערבי בארץ וכמו כן, האתיופים, המזרחים, הפליטים ומהגרי העבודה בתחומים כגון: חינוך, אקדמיה, גזענות כוחות ביטחון ובתי המשפט וגזענות נבחרי ציבור ומובילי דעת קהל. נציין, כי אומנם הקורבן העיקרי הוא הציבור הערבי, אולם קבוצות אחרות היוו גם מטרות קלות לאותם מקרבנים ו/או אותו גוף ממסדי מקרבן.
אותן קבוצות שעליהן מופעלת גזענות ישירה מהוות קורבנה הקבוע של מדיניות האפליה הממשלתית והממסדית הנהוגה במדינה. על אף ההודאה הלא ישירה במדיניות מפלה זו, טרם מצאה הממשלה לנכון לבנות תוכנית המגשרת על הפערים שנוצרו בגין המדיניות שהובילה את ממשלות ישראל לדורותיהן כנגד קבוצות הציבור הללו. יש לזכור כי האפליה הייתה ועודנה הן בהקצאת תקציבים והן במתן שירותים.
הדו"ח עוקב בכל שנה אחר דברי ההסתה של עובדי ציבור, אנשי דת ומובילי דעת קהל ואחר היענותו של קהל משולהב, המתרגם את דברי ההסתה לכדי מעשה. מעשים אלה משתרעים על פני טווח רחב, החל בקריאות לגירוש וכלה במעשי פגיעה בגוף ובנפש. הקצנתה של תופעת הגזענות מאותתת לנו על התערערותו של ערך שוויון הזכויות, הלא הוא אבן יסוד בשלטון דמוקרטי.
הערבים, הרוסים, המזרחים, הרפורמים, החרדים, האתיופים, הפליטים ומהגרי העבודה בישראל הם קורבנותיה של הגזענות המאמירה בישראל. כל אחד בתורו נאלץ לספוג ממנת השנאה והאפליה, המופנות כלפיו הן מטעם הציבור והן מטעם מוסדות המדינה. קבוצות אלה מהוות, למעשה, את רוב אזרחי המדינה שמורכבת מקבוצות שונות ומגוונות. קבוצות אלה הופרדו במהלך השנים במסגרת מדיניות "הפרד ומשול" כך שהשנאה ביניהן הועמקה והושתתה על הבדלי לאום, צבע וגזע. הרוב הדומם חייב להתמודד עם התופעה ולקחת אחריות, בטרם נהפוך כולנו לקורבנותיהם של הגזענים, המתעבים את כל מי ששונה מהם.
הדו"ח שמטרתו לשקף ולחשוף את מקרי הגזענות ומגמותיה בארץ, אינו מכיל מקרי גזענות רבים שלא נחשפו באמצעי התקשורת. להערכתנו יש מקרים רבים שלא מגיעים לתקשורת ושחשוב להביאם לציבור ולחושפם. חלק מהמקרים לא נתפסים כ"חדשות", בשל תחושת הציבור הישראלי שהגזענות הפכה לתופעה מקובלת ולא מגונה, ואף זכתה ללגיטימציה בהיעדר פעולה ממסדית מערכתית למיגורה. העובדה שגזענים ומסיתים למיניהם ובעיקר מובילי דעת קהל, כרבנים, חברי כנסת ואחרים משתלחים בקבוצות שמנינו, ובעיקר בציבור הערבי בארץ, אינה מספיקה כנראה בשביל רשויות החוק, שאינן חוקרות אותם עד תום או מעמידות אותם לדין. בהיעדר תקווה לשינוי, קורבנות נוספים של גזענות נמנעים מחשיפת הגזענות המופעלת כלפיהם.
דו"ח זה כולל את הפרקים: חקיקה גזענית, גזענות של נבחרי ציבור ומובילי דעת קהל, הסתה ודה-לגיטימציה כלפי חברי כנסת ערבים, פגיעה ברגשות דת, גזענות של מוסדות מדינה ובתי עסק וארגונים פרטיים וציבוריים, גזענות בין אזרחים, גזענות של כוחות הביטחון, גזענות במוסדות חינוך ואקדמיה, גזענות בספורט וגזענות בתקשורת בשפה הרוסית.
המטה למאבק בגזענות פועל וימשיך לפעול בשם אלה שחוו שנאה, אלימות והשפלה והפכו לקורבנות ההסתה הדוהרת בישראל. כמדי שנה אנו מביעים את חובתנו המוסרית להמשך המאבק בתופעה.


[1] יש לציין, כי הדו"ח השנתי אשר מתפרסם בחודש מרץ בכל שנה, מתעד מקרים שאירעו במהלך שנה קודמת.