חדשות ופעילויות


 
 

המטה למאבק בגזענות מזמין אתכם/ן ארגונים ואנשים פרטיים להצטרף לפעילות

 

 

דף ראשי - דוח הגזענות- דוח הגזענות 2013

הקדמה

פרסום ראשון : 21/03/2013   עדכון אחרון:   21/03/2013


דו"ח הגזענות השנתי המתפרסם בשם המטה למאבק בגזענות בישראל (להלן: המטה) סוקר, אוסף ומתעד אירועי גזענות שאירעו בארץ בפרק זמן מוגדר של 12 חודשים, ממרץ ועד פברואר, והוא מתפרסם בכל שנה לקראת היום הבינלאומי למאבק בגזענות שחל ב-21 למרץ.

 

הדו"ח מתיימר לשקף תמונת מצב של אירועי הגזענות שאירעו במהלך השנה. בדו"ח מתועדים אירועי גזענות כנגד הקבוצות והקהילות השונות וכנגד פרטים ממתוך קבוצות אלה: הערבים אזרחי מדינת ישראל, המזרחים, דוברי הרוסית, קהילת יוצאי אתיופיה וקהילת מהגרי העבודה ומבקשי המקלט. הדו"ח בשנה שעברה כלל את הקטגוריות שלהלן: חקיקה גזענית, גזענות של נבחרי ציבור ומובילי דעת קהל, פגיעה בחופש הפעולה הפוליטי של מנהיגות הציבור הערבי, פגיעה ברגשות דת, גזענות של מוסדות מדינה בתי עסק וארגונים פרטיים וציבוריים, גזענות בין אזרחים, גזענות של כוחות הביטחון, גזענות של מוסדות חינוך ואקדמיה, גזענות בספורט, גזענות בתקשורת הרוסית.

 

השנה הורחב הדו"ח כך שהוא כולל שתי קטגוריות חדשות: מקרי גזענות כלפי אוכלוסייה דוברת רוסית ודוגמאות לפרסומים גזעניים בתקשורת העברית והחברתית.

הדו"ח מביא בעיקר את האירועים המתפרסמים בתקשורת ואת אלה שטופלו בארגונים החברים במטה, ומקצתם שלא הגיעו לתקשורת בכלל. לפיכך, יש להודות כי הדו"ח אינו משקף את תמונת המציאות באופן מדויק, שהרי קיימים אירועים שכלל אינם מגיעים לידיעת הציבור הרחב, ושאינם זוכים לכיסוי תקשורתי או לטיפולם של הארגונים. יוצא אם כן, שהמצב חמור יותר מזה המשתקף בדו"ח.

 

 

בכל שנה ניצת מחדש הוויכוח על הדו"ח, במיוחד לאור העבודה שבכל שנה נרשמת עלייה ניכרת במספר אירועי הגזענות לעומת השנה שקדמה לה. חשוב לציין, כי על אף שמספר מקרי הגזענות עולה משנה לשנה, קיימת תנודה במספר המקרים בקטגוריות השונות. לדוגמה, בדו"ח הקודם, המכסה את התקופה שבין מרץ 2011 לפברואר 2012, נרשמה ירידה משמעותית באירועי גזענות בין אזרחים לעומת הדו"ח שלפניו (2011), כשבשנה הנוכחית מספר האירועים בקטגוריה הזו שוב מזנק למעלה ורושם עלייה ניכרת עד כדי הכפלת מספר המקרים.

 

 

נציין, כי הדו"ח משמש את המטה לבניית תוכניות פעולה למאבק בגזענות, הן לטווח הקרוב והן לטווח הרחוק, וזאת על סמך ניתוח המציאות על פי הקטגוריות השונות וניתוח הסיבות לשינוי במספר האירועים המתועדים.

 

אנו מייחלים ליום בו לא יהיה יותר צורך בדו"ח כזה, ולא יימצאו אירועים למלא בהם את עמודי הדו"ח, יום בו החברה כולה תיקח אחריות למיגור הגזענות. נשמח לקבל כל ביקורת בונה לשיפור עריכת הדו"ח, כתיבתו ואופן פרסומו.