חדשות ופעילויות


 
 

המטה למאבק בגזענות מזמין אתכם/ן ארגונים ואנשים פרטיים להצטרף לפעילות

 

 

דף ראשי - דוח הגזענות- דוח הגזענות 2013

ממצאים עיקריים

פרסום ראשון : 21/03/2013   עדכון אחרון:   21/03/2013


20 מקרים של חקיקה גזענית

הכנסת ה-18 צוינה ככנסת הגזענית בתולדות המדינה וזאת, בין היתר, בשל עשרות הצעות חוק גזעניות ואנטי דמוקרטיות שמהוות בעיקר רדיפה של הציבור הערבי בישראל ושל ציבור מהגרי העבודה ומבקשי המקלט. רדיפה זו מופנית לעיתים גם כלפי ארגוני זכויות אדם באמצעות הצעות חוק שיש בהן כדי להגביל את מרחבי העשייה של הארגונים. בדו"ח האחרון נרשמו ותועדו 20 הצעות חוק, ביניהן אלו שהיו על שולחן הכנסת גם בתקופת הדו"ח הקודם, אולם עדיין מונחות על שולחן הכנסת בתהליכי חקיקה. הדו"ח הקודם תיעד 35 הצעות חוק וחוקים שעברו, והירידה המשמעותית היא ככל הנראה עדות לכשלונם של חברי הכנסת המסוימים בהעברת הצעות החוק שהגישו, וכן משום שייתכן שלעת עתה מיצו את פוטנציאל החקיקה הגזעני.

 

107 מקרי גזענות של נבחרי ציבור ומובילי דעת קהל

עלייה ניכרת בהצהרות גזעניות של  אנשי ציבור מתועדת בדו"ח שרשם השנה 106 אירועי הסתה לעומת 59 מהשנה הקודמת. את אירועי השנה ניתן לחלק כך: 44 מקרים נגד ערבים לעומת 26 בשנה שעברה, 54 אירועי הסתה נגד פליטים ומהגרי עבודה לעומת 23 בדו"ח הקודם ו-4 אירועים נגד מזרחים כולל החרדים לעומת 8 בשנה שעברה ובנוסף: שני אירועים נגד דוברי רוסית ושני אירועים נגד להט"בים.

 

הנתונים מעידים על עלייה משמעותית באירועי הסתה של אנשי ציבור כנגד הציבור הערבי, המתורגמת לעלייה באירועי גזענות של אזרחים יהודים נגד ערבים. אירועי הסתה נגד מהגרי עבודה ומבקשי מקלט רשמו הכפלה של המקרים והדבר היה בולט ביותר. קשה שלא להתייחס לתקופת הבחירות לכנסת כמניע וכזרז מרכזי של אותם אנשי ציבור בקרנבל ההסתה המתמשך שלהם.

 

22 מקרים של פגיעה בחופש הפעולה הפוליטי של מנהיגות הציבור הערבי

ירידה מבורכת רשם הדו"ח השנה באירועי פגיעה בחופש הפעולה הפוליטי של מנהיגות הציבור הערבי, 22 אירועים לעומת 37 בשנה הקודמת. כמובן שגם 22 אירועים לא צריכים לעבור בשלווה במדינה השואפת לשוויון ולדמוקרטיה. אנחנו נמשיך לעקוב.

 

 

24 מקרים של פגיעה ברגשות דת

בתחום של רגשות דת כמעט והוכפל מספר המקרים מהשנה שעברה, כך ש-24 אירועים נרשמו בדו"ח לעומת 13 בדו"ח הקודם, ובהם נכללים פגיעה בבתי קברות ובתי קדושה של האיסלאם, הנצרות והיהדות. אלה אירועים מסוכנים ביותר שיש ביכולתם להתסיס את המאמינים ואת השייכים לקבוצה הדתית שנפגעה. החלוקה הנה 21 מקרים כנגד מקומות קדושים של הנצרות והאיסלאם ו3 מקרים של היהדות.

 

213 מקרי גזענות של מוסדות מדינה, בתי עסק וארגונים פרטיים וציבוריים

הגזענות הממסדית מצויה בעלייה, כולל גזענות של בתי עסק ונותני שירות במגזר הפרטי, 213 לעומת 155 בשנה שעברה. מספר זה כולל 29 אירועי סלקציה במעדונים בעיקר נגד מזרחים ואתיופים, 61 הריסת בתים של ערבים בנגב ו-64 אירועים שונים נגד ערבים בתחומים שונים ובסה"כ 125 אירועים לעומת 64 בדו"ח הקודם. 31 מהמקרים היו נגד מהגרי עבודה ומבקשי מקלט, 6 אירועים נגד מזרחים, 2 נגד חרדים, 14 נגד אתיופים ואחד נגד דוברי רוסית. קיבוץ הנתונים מעיד על עלייה באירועי גזענות ממסדית נגד ערבים (64/125), שמירה על אותו רף נגד יוצאי אתיופיה, ירידה באירועים נגד מזרחים (65/31) ועלייה ניכרת נגד מהגרי עבודה ומבקשי מקלט (9/37).

 

114 מקרי גזענות בין אזרחים

114 אירועים נרשמו בדו"ח השנה לעומת 54 בשנה הקודמת, וניכרת הכפלה של פי שלושה באירועים מצד אזרחים יהודים נגד אזרחים ערבים (63 מקרים לעומת 20 בשנה הקודמת). עלייה גם באירועים כנגד מהגרי עבודה ופליטים, מ-15 אירועים בדו"ח הקודם ל-34 אירועים בדו"ח זה. כמו כן, השנה היו 6 אירועים נגד חרדים, 3 נגד מזרחים ונרשמה ירידה מבורכת באירועי הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, מ-15 אירועים בשנה שעברה ל-5 אירועים השנה.

 

24 מקרים של גזענות של כוחות הביטחון

ירידה משמעותית חשובה נרשמה באירועים של גזענות מטעם כוחות המשטרה כנגד אזרחים. השנה רשם הדו"ח 24 מקרים לעומת 58 בשנה הקודמת. לא נרשמה ירידה באירועים נגד ערבים: 17 בשנה שעברה, כמו גם  בדו"ח זה, עם זאת נרשמה ירידה מבורכת של אירועים כנגד יוצאי אתיופיה, מ-26 אירועים ל-4 אירועים השנה, וירידה במקרי הגזענות כנגד פליטים ומהגרי עבודה: מ-12 אירועים  ל-3 בדו"ח זה. הירידה המשמעותית כנגד יוצאי אתיופיה עשויה להיות מוסברת כתוצאה של מדיניות והנחיות ברורות.

 

34 מקרי גזענות של מוסדות חינוך ואקדמיה

34 אירועי גזענות בקטגוריה זו נרשמו השנה לעומת 37 בשנה הקודמת, מה שמעיד על כך שאין ירידה משמעותית בסך כל המקרים, אולם כנגד ערבים נרשמו 10 אירועים השנה לעומת 15 בדו"ח הקודם. ירידה גם בגזענות כנגד יוצאי אתיופיה מ-14 אירועים בדו"ח הקודם ל-8 אירועים בדו"ח זה. דווקא נגד מזרחים נרשמה עלייה, כך שלעומת 5 אירועים בשנה שעברה חזינו ב-11 בדו"ח הזה. כמו כן, רשם הדו"ח השנה 4 אירועים נגד מהגרי עבודה ואירוע אחד נגד דוברי רוסית.

 

78 מקרים של גזענות בספורט

78 אירועים מופיעים בדו"ח זה לעומת 55 בשנה הקודמת. זוהי עלייה בעשרות אחוזים במספר המקרים, שתועדו בעיקר על ידי משקיפים שהיו במגרשים בליגת העל בכדורגל ולא כוללים אירוחים בליגות יותר נמוכות. על אף היוזמות השונות בתחום, כנראה שכל עוד לא יוכרז על טיפול אכיפתי כולל עונשים, המגמה לא תרד באופן משמעותי.

 

14 מקרי גזענות כלפי אוכלוסייה דוברת רוסית

זו הפעם הראשונה שהדו"ח השנתי כולל פרק המתעד אירועי גזענות כנגד ציבור דוברי הרוסית. הדו"ח שהוכן על ידי עמותת "מורשתנו" מתעד 14 אירועי גזענות כנגד קבוצה זו. אין לנו נתונים משנים קודמות למעט מקרים בודדים שנכנסו לדו"ח בשנה החולפת ושלא במסגרת פרק מיוחד כאמור. למספר הזה צריך להוסיף מספר קטן של אירועים בחלק מהפרקים בדו"ח זה, ומספר האירועים מגיע בסך הכול ל-18 אירועים.

 

 

 

22 מקרי גזענות בתקשורת הרוסית

22 מקרי פרסום גזעני בתקשורת בשפה הרוסית כנגד ערבים ומהגרי עבודה ומבקשי מקלט נרשמו בדו"ח השנה, לעומת 12 מקרים בדו"ח הקודם. גם על הפרק הזה אחראית עמותת "מורשתנו" ובנוסף לפרסומים גזעניים, כולל גם פרסומים אנטי-דמוקרטיים שאינם נופלים תחת הגדרת הגזענות ולכן לא כלולים במספר המצוין כאן.

 

19 דוגמאות לפרסומים גזעניים  בתקשורת העברית והחברתית

בפרק זה תיעדנו 19 פרסומים כדוגמאות לפרסום הגזעני הרב הקיים בעיקר במדיה החברתית החדשה, אולם גם בתקשורת המיינסטרימית בשפה העברית. את הפרק הזה אנחנו מתכוונים לפתח בדו"ח שנפרסם בשנה הבאה, תוך מעקב מדוקדק ונרחב יותר אחרי הפרסומים השונים במדיה החדשה וכן במדיה המסורתית.

 


להלן פירוט האירועים לפי נושאים:

 

השוואת הנתונים בין הדו"חות 2013,2012,2011,2010,2009,2008

 

גילויי הגזענות

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

חקיקה גזענית

כללי

11

12

21

24

35

20

גזענות והסתה של נבחרי ציבור ומובילי דעת קהל

כללי

 

 

 

 

60

107

 

נגד ערבים

27

29

26

97

27

45

 

נגד פליטים ומהגרי עבודה

 

 

 

 

23

54

 

נגד מזרחים

 

 

 

 

8

1

 

נגד דוברי רוסית

 

 

 

 

 

2

 

נגד הקהילה האתיופית

 

 

 

 

2

 

 

נגד חרדים

 

 

 

 

 

3

 

נגד להט"ב

 

 

 

 

 

2

פגיעה בחופש הפעולה הפוליטי של מנהיגות הציבור הערבי

כללי

27

23

19

73

37

22

פגיעה ברגשות דת

כללי

8

9

9

26

13

24

 

של ערבים

 

 

 

 

9

21

 

של יהודים

 

 

 

 

4

3

גזענות של מוסדות מדינה, בתי עסק וארגונים פרטיים וציבוריים

כללי

 

 

 

 

160

213

 

נגד ערבים

 

 

 

 

64

125

 

נגד פליטים ומהגרי עבודה

 

 

 

 

15

37

 

נגד מזרחים

 

 

 

 

65

31

 

 

נגד דוברי רוסית

 

 

 

 

 

1

 

נגד הקהילה האתיופית

 

 

 

 

16

14

 

נגד חרדים

 

 

 

 

 

4

 

נגד להט"ב

 

 

 

 

 

1

גזענות בין אזרחים

כללי

 

 

 

 

53

114

 

נגד ערבים

16

70

91

68

23

63

 

נגד פליטים ומהגרי עבודה

 

 

 

 

15

37

 

נגד מזרחים

 

 

 

 

 

3

 

נגד הקהילה האתיופית

 

 

 

 

15

5

 

נגד חרדים

 

 

 

 

 

6

גזענות במוסדות חינוך ואקדמיה

כללי

 

 

 

 

37

34

 

נגד ערבים

 

 

 

 

15

10

 

נגד פליטים ומהגרי עבודה

 

 

 

 

3

4

 

נגד מזרחים

 

 

 

 

5

11

 

נגד דוברי רוסית

 

 

 

 

 

1

 

נגד הקהילה האתיופית

 

 

 

 

14

8

גזענות של כוחות הביטחון

כללי

 

 

 

 

59

24

 

נגד ערבים

6

17

15

28

18

17

 

נגד פליטים ומהגרי עבודה

 

 

 

 

12

3

 

נגד מזרחים

 

 

 

 

3***********

 

 

נגד הקהילה האתיופית

 

 

 

 

26

4

גזעות בספורט *

כללי

 

39 ***

65****

21*****

55

78

גזענות בתקשורת הרוסית נגד אזרחים ערבים *

 

 

 

 

32

12

11

גזענות כלפי דוברי רוסית

 

 

 

 

 

 

14

גזענות ואפליה בין הקבוצות האתניות היהודיות השונות

כללי

14 (כולל מהגרי עבודה)

14

27

110

 

 

סך כולל

 

109

213

273

479

521

661

 

גזענות כלפי מזרחים

2012

2013

גזענות והסתה של נבחרי ציבור ומובילי דעת קהל

8

1

גזענות של מוסדות מדינה, בתי עסק וארגונים פרטיים וציבוריים

65

31

גזענות בין אזרחים

 

3

גזענות במוסדות חינוך ואקדמיה

5

11

גזענות של כוחות הביטחון

3***********

 

 

 

 

 

 

 

גזענות כלפי פליטים ומהגרי עבודה ומבקשי מקלט

2012

2013

גזענות והסתה של נבחרי ציבור ומובילי דעת קהל

23

54

גזענות של מוסדות מדינה, בתי עסק וארגונים פרטיים וציבוריים

9

31

גזענות בין אזרחים

15

37

גזענות במוסדות חינוך ואקדמיה

3

4

גזענות של כוחות הביטחון

12

3

 

 

 

 

 

 

גזענות כלפי הקהילה האתיופית

2012

2013

גזענות והסתה של נבחרי ציבור ומובילי דעת קהל

2

 

גזענות של מוסדות מדינה, בתי עסק וארגונים פרטיים וציבוריים

16

14

גזענות בין אזרחים

15

5

גזענות במוסדות חינוך ואקדמיה

14

8

גזענות של כוחות הביטחון

26

4