חדשות ופעילויות


 
 

המטה למאבק בגזענות מזמין אתכם/ן ארגונים ואנשים פרטיים להצטרף לפעילות

 

 

דף ראשי - חדשות

הפרדה בין יהודים לערבים בקריה האקדמאית אונו

פרסום ראשון : 31/07/2017   עדכון אחרון:   31/07/2017עו"ד אורי נירוב מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה וחבר ועד מנהל במטה למאבק בגזענות בתגובה: מציאות בה סטודנטים ערבים נשלחים בעל כורחם ובניגוד לרצונם ללמוד בקמפוס המיועד לערבים בלבד וזאת אך מפאת היותם ערבים היא מציאות המביאה לעלבון, השפלה, ביזוי ופגיעה בכבוד האדם של סטודנטים אלה. על הקריה האקדמית אונו לחדול לאלתר מהפרדת סטודנטים על בסיס גזעם ולהימנע מאפליה גזענית בכל היבט שהוא. חשוב לציין שלצורך קביעת קיומה של אפליה יש לבחון את התוצאה הסופית והמניע לפעולה אינו מכריע. במקרה דנן, למרבה הצער, התוצאה מדברת בעד עצמה.

עו"ד נידאל עותמאן- מנהל המטה למאבק בגזענות, בתגובה: כל אבחנה בין קבוצות של סטודנטים, בין על בסיס מוצאם או השתייכותם הלאומית או אזור מגוריהם או דתם המריעה להם, הינה אבחנה פסולה ומחפירה וראויה לכל גינוי.

ההפרדה הנהוגה בין סטודנטים ערבים לבין סטודנטים יהודים במכללת קריית אונו פוגעת בין השאר בזכויות יסוד בכלל זה בזכות לשוויון ובזכות לנגישות שווה למוסדות החינוך וכן פוגעת בכבודו של האדם, על אחת כמה וכמה שחלקם ספרו כי רמת ואיכות השירותים שמקבלים שונה מעמיתיהם היהודים.

צר לנו כי אבחנה כזו קיימת במרחב שבו אמורים סטודנטים ערבים ויהודים לחלוק יחדיו אותם בעיות וקשיים, דבר המחזק ומקרב את החיים המשותפים.

שומה על הנהלת המכללה האקדמית קריית אונו כי תקיים יחס שוויוני בין הסטודנטים שלה, בוודאי לא להפלות בין סטודנטים יהודים לבין סטודנטים ערבים, בודאי לא להנהיג משטר הפרדה על בסיס גזע , דת או לאום .

לפרטים ניתן לפנות לעו"ד נידאל עותמאן נייד: 0547730162 או לעו"ד אורי נירוב נייד: 0544305951.