האחריות הבלעדית על תכניו של פרסום זה נתונה בידי המטה למאבק בגזענות ואין להתייחס אליהם בשום אופן כמשקפים את עמדות האיחוד האירופאי

 

© 2012 | Theme by WPShower Translated and built by R.Eidelman