יותר מ 120 פעילים ופעילות בכנס למאבק בגזענות


המטה למאבק בגזענות: חוק הלאום הינו חוק גזעני, מתריס ומזיק


המטה למאבק בגזענות פנה בפניה חריפה לתנועה לאיכות השלטון


קמפיין " מפקדים למען ביטחון ישראל" גזעני ומפספס את המטרה