המטה למאבק בגזענות: חוק הלאום הינו חוק גזעני, מתריס ומזיק


המטה למאבק בגזענות פנה בפניה חריפה לתנועה לאיכות השלטון


קמפיין " מפקדים למען ביטחון ישראל" גזעני ומפספס את המטרה


המטה למאבק בגזענות בישראל מגנה את מדיניות ופעולות הריסת הבתים